Ceník výuky a výcviku

Skupina řidičského oprávnění B

Zařazena motorová vozidla s výjimkou vozidel uvedených v písmenech a) až e), jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg nebo v případě rozšíření rozsahu nepřevyšuje 4 250 kg

Podmínky pro udělení řidičského průkazu:

 • věk 18 let
 • zdravotní způsobilost
 • odborná způsobilost

Cenová kalkulace: Zaregistrování na odboru dopravy, výkuka, výcvik, nahlášení  ke zkouškám na odbor dopravy,  

Cena od  10.7.2023    18 000,-Kč.

Skupina řidičského oprávnění B+E  

 

Zařazeny jízdní soupravy složené z vozidla  a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti převyšující 3 500 kg i 4 250 kg !!!!

Podmínky pro udělení řidičského průkazu:

 • držitel řidičského oprávnění skupiny B
 • zdravotní způsobilost
 • odborná způsobilost

Cenová kalkulace: Zaregistrování na odboru dopravy, výkuka, výcvik, nahlášení  ke zkouškám na odbor dopravy, 

Cena :  dočasně neprovádíme

Skupina řidičského oprávnění T

Zařazeny traktory a pracovní stroje samojízdné, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo

Podmínky pro udělení řidičského průkazu:

 • věk 17 let
 • zdravotní způsobilost
 • odborná způsobilost
 • při věku do 18 let písemný souhlas zákonného zástupce

Cenová kalkulace: Zaregistrování na odboru dopravy, výkuka, výcvik, nahlášní ke zkouškám na odor dopravy, 

Cena :  dočasně neprovádíme

Závěreční zkouška, kondiční jízda :

 • První závěrečná zkouška : odbor dopravy 700,-Kč , autoškola 0,-Kč
 • Další závěrečna zkouška : odbor dopravy 100,-Kč test,  400,-Kč jízda , autoškola 900,-Kč ( nahlášení na odbor dopravy, přistavení vozidla, jízda )
 • Kondiční jízda : 45 min. :  600,-Kč